BEHÖVER DU
NÅGON ATT
PRATA MED?


Det finns många anledningar till varför någon söker sig till samtalsterapi. För vissa kan det handla om att vilja lära sig att hantera jobbiga tankar och känslor så som stress, ångest, ensamhet och meningslöshet. Andra har behov av att bearbeta en sorg eller ett trauma. Ibland rör det sig om att vilja förbättra sin självkänsla eller reda ut sin situation rörande exempelvis jobb, relationer eller ekonomi.Målet med all samtalsterapi är att du ska utveckla nya konkreta färdigheter och tekniker för att kunna göra de förändringar du behöver för att må bättre. I samtalsterapi kan vi få nya insikter om oss själva och mer konstruktiva perspektiv på vårt liv. Vi kan lära oss nya sätt att hantera känslor, tankar och beteenden för att uppleva mer glädje och meningsfullhet.

Info

Av egen erfarenhet vet jag att personkemin är viktig för att en terapisession ska resultera i meningsfulla samtal. För varje ny klient inleds därför kontakten med en kostnadsfri 30 minuters konsultation där du kort får berätta varför du söker.Därefter kan du i lugn och ro avgöra om du vill boka en ny tid eller inte.Varje terapisession hålls efter dina önskemål antingen som fysiskt möten på mottagningen i Stockholm, online eller över telefon. Om behovet finns är det i vissa fall möjligt att boka en kvällstid eller en helgtid.Tillsammans anpassar vi samtalet efter dina behov och den situation du befinner dig i just nu.

Priser  
Konsultation30 minuter0:-
Individuellt samtal50 minuter850:-
Parsamtal90 minuter1 500:-

Kontakt

Välkommen att höra av dig för tidsbokning och eventuella frågor.


Mottagningen ligger på Eastmansvägen 35 i Katarinahuset i Vasaparken, Stockholm.


Jonatan

Jag är legitimerad sjuksköterska, har tystnadsplikt och är utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motiverande Samtal). Sen tidigare har jag även en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.Förutom att jag tycker väldigt mycket om att se andra människor växa och må bättre är en stor drivkraft till att jag valt att arbeta med samtal som behandlingsmetod min egen historia av psykisk ohälsa. Jag har spenderat många, tyvärr ofta ineffektiva, timmar i terapi med såväl psykiater som psykolog och psykoterapeut och prövat flera olika terapiformer så som KBT (Kognitiv Beteende Terapi), psykodynamisk psykoterapi, ACT, ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) och gruppterapi.Med tiden har jag lärt mig att grunden för att samtalsterapi ska vara framgångsrikt är att klient och samtalskontakt (terapeut, psykolog, kurator, coach, diakon osv) kan skapa en trygg relation och i samförstånd arbeta mot ett gemensamt mål. Detta är också något som är belagt inom forskningen.Med mina egna erfarenheter och lärdomar vill jag hjälpa andra till ett bättre mående.Välkommen!